Termeni și condiții

Termeni și condiții

 

LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢILOR

Utilizarea site-lui Restaurant-trei.ro implica acceptarea unor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor. Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune a Termenilor şi Condiţiilor poate fi citită oricând pe site-ul nostru. 

INTRODUCERE

Acest site este întreţinut şi administrat de LA GASCA SI GRATAR SRL.

LA GASCA SI GRATAR SRL are sediul în Bucuresti, str.Calea Calarasilor 103, sectorul 3. Adresa de email este office@restaurant-trei.ro. Este înmatriculata la Registrul Comerţului sub numărul J40-12510/2017, codul fiscal este 37967141.

DREPTURI DE MARCĂ

Numele [t]REI şi logo-ul [t]REI sunt mărci înregistrate de către LA GASCA SI GRATAR SRL. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la LA GASCA SI GRATAR SRL constituie infracţiune ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conţinut al site-ului Restaurant-trei.ro– imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică, scripturi, programe şi alte date – este proprietatea Restaurant-trei.ro şi a furnizorilor săi şi este aparat de Legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Restaurant-trei.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢILOR

LA GASCA SI GRATAR SRL nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în alte modalităţi decât cele recomandate a produselor achiziţionate, LA GASCA SI GRATAR SRL nu garantează că acest site, serverele sale sau e-mail-urile trimise în numele Restaurant-trei.ro sunt lipsite de viruşi sau alte componente dăunătoare.

LA GASCA SI GRATAR SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial său integral site-ul, de a reproduce parţial său integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii LA GASCA SI GRATAR SRL, fără acordul scris al acesteia.

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii şi orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbura în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încălca drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Utilizatorii care vor folosi o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare. LA GASCA SI GRATAR SRL are dreptul de a şterge orice astfel de conţinuturi identificate pe site. Firma LA GASCA SI GRATAR SRL nu va purta responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societăţii LA GASCA SI GRATAR SRL şi afiliaţilor/asociaţilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publică, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societăţii LA GASCA SI GRATAR SRL şi afiliaţilor/asociaţilor săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licenţă dreptul de a utiliza numele pe care îl asociaţi cu un astfel de conţinut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. LA GASCA SI GRATAR SRL, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. visit loans for bad credit no guarantor no fees instant decision and get the best in financing tips.

Prin furnizarea adresei de email pe site-ul Restaurant-trei.ro vă daţi consimţământul în mod expres şi neechivoc că datele dvs cu caracter personal (adresa de email) să intre în baza de date a societăţii S.C. LA GASCA SI GRATAR SRL. şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către aceasta. Toţi cei care au furnizat adresa de email în accepţiunea Legii nr. 677/2001 au calitatea de persoana vizată. Scopul colectării datelor dvs de către LA GASCA SI GRATAR SRL. este transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing de pe site-urile administrate de LA GASCA SI GRATAR SRL., efectuarea de statistici interne, fără alte obligaţii din partea LA GASCA SI GRATAR SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14); dreptul la opoziţie (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a vă adresa justiţiei (art 18).Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la punctul de lucru LA GASCA SI GRATAR SRL din București, Str. Garibaldi, nr. 24. Datele dvs. nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.